Brogren karriär och jobb

Lediga jobb

Verksamhet

Brogren Industries har sedan starten 1965 utvecklats till ett välrenommerat teknikföretag. Kraven som samarbetspartner till en kvalificerad och kvalitetsmedveten kundkrets är mycket höga. Därför har vi kontinuerligt investerat i nya och moderna maskiner, utbildning av personalen, och utveckling av kvalitetssäkringssystem.

Idag erbjuder Brogren Industries projektledning för framtagande av nya produkter, skärande bearbetning samt svetsning med tig och fiberlaser.

Företaget finns representerat på marknaden av sina tre affärsområden Aerospace, Gas Turbine samt Parts. Verksamheten är uppbyggd kring värdeflöden kopplade till våra affärsområden och arbetet bedrivs enligt LEAN.

Kvalitet och miljö

Brogren Industries styr och leder verksamheten genom ett väl utvecklat verksamhetssystem som är kvalificerat enligt AS9100, ISO 9001, 14001 samt 3834-2.

Vår ambition är att följa marknaden och våra kunders krav på vilka kvalitetsstandarder som vår verksamhet ska revideras mot. 

Vanliga befattningar

Tekniker CAM beredare

Rollen som CAM-beredare innebär huvudsakligen att utifrån ritnings- och CAD underlag bereda avancerade detaljer med mycket höga krav som tillverkas med simultan 5-axlig bearbetning i svåra material såsom nickelbaslegeringar och titan. I jobbet ingår att ta fram koncept för hur detaljen ska bearbetas och fixtureras. Vi arbetar i dagsläget med programvarorna Inventor, Mastercam och Virtuell maskin samt har en mycket modern maskinpark inte minst på frässidan där DMG är den mest förekommande maskinleverantören.

CNC operatör

I CNC-operatörens arbete ingår vanligtvis att programmera och ställa in en CNC-maskin med ritningar eller CAD/CAM som underlag. Programmeringen kan även utföras av en tekniker. CNC-operatören kontrollmäter de bearbetade detaljerna och korrigerar programmet vid behov för att kompensera för avvikelser som exempelvis kan bero på förslitningar på maskinens skärverktyg. Att utföra enklare underhållsarbete och reparationer av maskinen samt att byta ut slitna delar kan också ingå i CNC-operatörens arbete. Beroende av CNC-operatörens kompetens samt maskintypen denna ska sköta varierar arbetsuppgifterna från en övervakande roll till mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Svetsare

Svetsning är en fogningsteknik. Svetsning innebär att man hettar upp metallstycken och sammanfogar dem genom en sammansmältning. På så sätt uppstår ett svetsförband. Som svetsare kan du jobba med olika svetsmetoder och med många olika material. Hos oss har vi TIG och Lasersvetsning. Våra svetsare behärskar ritningsläsning och är kvalitetsmedvetna vilket är en nödvändighet med tanke på de höga kvalitetskrav vi har på våra detaljer.

Aktuella uppdrag

feed not loading

Våra värderingar

Kunden först

Det är kunden som är förutsättningen för Brogren Industries. Genom att använda all samlad kompetens arbetar vi med kunden genom gemensamma värderingar.

Långsiktighet

Vi baserar våra beslut på långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.

Säkerhet och miljö

Vi ska ha en trygg och säker arbetsmiljö samt minimera miljöpåverkan genom att följa lagar och uppfylla övriga krav som gäller för vår verksamhet.

Tillsammans utvecklar vi oss medarbetare

Ditt engagemang till företagets framtida utveckling är viktigt! Vi respekterar varandra och lär oss av varandra genom att vi:

  • Kommunicerar
  • Utför lagarbete – ditt jobb och mitt jobb är vårt jobb
  • Som ledare är tydliga, stödjande och närvarande
  • Tar beslut som baseras på våra principer och värderingar
  • Gemensamt strävar efter att nå uppsatta mål

Vi respekterar våra egna och våra kunders mål och kravbilder. Med vårt gemensamma engagemang skapar vi en trygghet och en framtidstro.